Tampere Saintsin puheenjohtaja vaihtuu

Uusi hallitus valitaan virallisesti seuran 2024 kevätkokouksessa. Seuran puheenjohtajana aiemmin toiminut Marko Husu siirtyy seuran juniorivalmennuksen ja varainkeruun pariin. Mikko Aspinen on tuleva Tampere Saintsin puheenjohtaja. Vaikka Aspinen onkin ollut seurassa mukana jo useiden vuosien ajan, kuitenkin vielä moniin toimintoihin tutustuminen ottaa häneltä oman aikansa. 

– Puheenjohtajaksi siirtyminen on ollut tähän mennessä helppoa Husun tekemän pohjatyön ja perehdytyksen ansiosta, hän kommentoi. 

Ajankäytön haasteet sekä valmentajana että pelaajana vei Aspisen yhä enemmän seuran taustaorganisaation puolelle. Lähtökohtaisesti aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan perustuen hän pyrkii nostamaan esille yhdistyksen arvoa ja roolia omalla toiminnallaan. 

– Taustani puolesta pyrin tuomaan mahdollisimman monille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, hän vakuuttaa.  – Valtava määrä ihmisiä yhdistyksessämme antaa omasta ajastaan ja osaamisestaan kaikkien eduksi.

Aspinen odottaa kevätkauden olevan suhteellisen rauhallinen. Pyrkimyksenä on kuitenkin se, että kevätkokouksen myötä yhdistyksen jäseniä saataisiin mukaan myös hallitustoimintaan, yhteisiin kokouksiin päättämään asioista ja antamaan äänensä yhteisen asian puolesta. 

– Mitään akuuttia korjattavaa ei tällä hetkellä ole, sillä seuramme taustahenkilöt ovat tehneet jo useita vuosia laadukasta työtä, Aspinen toteaa.

Aspinen toivoo, että seura kasvaisi. Tärkeää olisi, että kaikki jäsenet pääsisivät nauttimaan seuran eteen tehdystä työstä niin vapaaehtoisina kuin muuten panoksensa yhteiseen hyvään kantavina toimijoina.

Teksti: Sofia Tuohimaa